Publicerad -

Nyhetsarkivet

 

2006-06-27 Stämmoförhandlingar och föredrag
Läs på länkarna nedan referat från den första dagens föredrag och stämmoförhandlingar.
2006-06-15 Inspiratören Bosse Johansson utsedd till Årets Grisföretagare
Grisproducenten Bo Johansson, Götene, utsågs vid Sveriges Grisproducenters årsstämma den 15 juni till Årets Grisföretagare. I motiveringen sägs att Bo är en engagerad entreprenör och en stor inspiratör. Den som besökt Bo hemma på gården Svenstorp vet att detta stämmer bra.
2006-06-02 Äntligen nya byggregler
Revideringen av L 100:an är klar. Nu får vi äntligen regler så att det går att bygga för grisar igen. Det har varit en tålamodsprövande arbetsuppgift för näringen och vi har lagt ner oerhört mycket jobb för att få till en nödvändig förändring av L100:an. Detta måste betraktas som en stor framgång för näringen att vi nu får nya regler.
2006-06-02 Lars Hultström, ordförande 'Vi behöver bli tuffare'
Med Lars Hultström i spetsen för styrelsen i Sveriges Grisproducenter är tempot högt. Det är mycket som ska ske och det är ofta bråttom. Stilen är modern, tuff och medieskicklig.
Men av denna intervju framgår, att det samtidigt krävs mycket tålamod i föreningsarbetet och han trycker på vikten av att Sveriges Grisproducenter har övriga nä- ringens stöd i sitt arbete.
2006-06-02 'Det är genom att arbeta tillsammans som vi når framgång'
L 100:an, Pig och Lönsamt Grisföretagande. Det är några av de arbetsområden som Margareta Åberg Andersson berättar om i denna intervju. Margareta är verksamhetsledare i Sveriges Grisproducenter och på så sätt jobbar hon centralt. Men hon har också många lokala kontakter och hon betonar betydelsen av samarbete inom hela näringen över hela landet.
2006-05-05 Besök på St Svenstorp
Skaraborgare ser möjligheterna!

I början av mars startade Bo Johansson, St. Svenstorp utanför Götene sin gårdsproduktion av biogas och Skaraborgs Grisproducenter valde att i samband med årsmötet bjuda in till ett studiebesök på St. Svenstorp.
2006-05-03 Styrelsemöte per telefon 4 april 2006
Den 4 april ägde Sveriges Grisproducenters första styrelsemöte per telefon rum. Här kommer en sammanfattning av vad som avhandlades.
2006-05-03 Peter Johansson SLP 'De nya marknaderna finns i vår närhet'
I samband med Hallands Grisproducenters årsmöte den 27 mars var Peter Johansson, SLP, inbjuden för att informera om grisproducentens och grisslaktens framtid i Sverige.
2006-05-03 Blekinge och Skåne går samman
Rapport från stämma med årsmöte och seminarium i Skåne.

Exakt på årsdagen från föregående år, hade Skånes Grisproducenter sitt årsmöte den 16 februari på Alnarp.
Temat för det efterföljande seminariet var 'Vad krävs av framtidens grisföretagare?'
2006-04-27 Gödseltider - ta hänsyn till dina grannar!
Sveriges Grisproducenter har tagit fram ett formulär för information till dina grannar om din spridning av gödsel. Tänk på att kommunikationen med grannarna är viktig!
2006-04-03 Styrelsemöte Vallrum 28 februari 2006
Mötet hölls hemma hos Jan Vallgårda, ett trevligt avbrott från tråkiga möteslokaler. Föreningens revisorer var på plats. Tillsammans diskuterades revisorerna och styrelsen de frågor som uppstått under revision.
2006-03-24 Stämmotidningen Vadstena 2006
Dags för årets händelse i Grissverige. Den 15-16 juni 2006 hålls årsstämman för Sveriges Grisproducenter i Vadstena. Arrangör är Östergötlands Grisproducenter och alla i inom svensk grisproduktion har att se fram emot en ett par trevliga och nyttiga dagar.
2006-02-28 Dags för årets grisföretagare
Årets Grisföretagare utses av Sveriges Grisproducenter och prisceremonin för Årets Grisföretagare 2006 sker vid årsstämman i Vadstena den 15-16 juni.
2006-02-10 Avräkningspriset
Det är alltid en rysare vad som sker med avräkningspriset efter jul. Av tradition sjunker alltid priset och marknadssituationen brukar förvärras drastiskt, inte minst för skinkan som betyder mycket för avräkningspriset. Hittills har priset gått ner 80 öre (SM's notering) vilket är mindre än normalt. Priset på de olika marknaderna inom EU åker jojo som aldrig förr. Efter jul kraftigt ner för att sedan repa sig ordentligt. Förmodligen får vi finna oss i en allt mer turbulent prissättning. Fågelinfluensan i Asien, mul- och klövsjuka i Brasilien mm påverkar prisbilden på ett oförutsägbart sätt.
2006-02-01 Välkomna till stämma 2006 i Vadstena
Östergötlands grisproducenter hälsar alla inom grisnäringen varmt välkommna till Sveriges Grisproducenters årsstämma på Vadstena slott den 15-16 juni 2006. Det kommer att bli två dagar med intressanta föredrag, 'heta' stämmoförhandlingar, god mat, dans och många glada skratt.
2006-01-30 Skaraborgs Godaste Julskinka 2005
Den 5 december genomförde Skaraborgs Grisproducenter tillsammans med LRF - Skaraborg 2005 års julskinkeprovning. Lokala slakt- och charkuteriföretag bjöds in för att kämpa om titeln 'Skaraborgs godaste julskinka 2005'.
2006-01-30 Projektredovisning i Skaraborg, 2005-12-05
Grisproducenterna i Skaraborg samlade ett 50-tal intresserade grisföretagare då redovisningar och resultat från Grisproducenternas projektgrupper 2005 presenterades. Och inte minst- hur går vi vidare och vilka grupper är intressanta för er?
2006-01-02 Rapport från styrelse- och stiftelsemöte den 8 dec. 2005
Sveriges Grisproducenters senaste styrelsemöte hölls i Stockholm den 8 december. På förmid-dagen träffades styrelsen och eftermiddagen ägnades åt forskningsstiftelsen. De olika frågeställningar som togs upp redovisas här:
2006-01-02 UPPROP - Märkning av grisar
Reglerna för märkning och journalföring av grisar ligger från och med 2005 i tvärvillkoren. Detta kan innebära avdrag på gårdsstödet, om inte villkoren är uppfyllda.
2005-12-30 Lämna in ditt Medborgarförslag
Karin Hilmér berättade vid Ordförandekonferensen om den uppmärksamhet som hennes Medborgarförslag har fått i Mellerud. Dialogen med kommunen och politikerna är igång. Detta är värt att ta efter för alla och envar!
« Föregående sida 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Nästa sida »