Publicerad 2020-08-14

Alla är vi företagare  - men på olika villkor

Att vara grisproducent är banne mig världens bästa jobb och att det dessutom är en hög efterfrågan på svensk gris gör inte det hela sämre. För att lyckas bra med sin grisproduktion krävs, som för vad man än företar sig, framförallt ett stort intresse. Med det rätta intresset hittas många lösningar på problem som leder arbetet framåt. Du måste ha den rätta känslan både i affärer och för djurens bästa. Förutom intresse och känsla krävs noggrannhet, utvärdering och en positiv inställning till förändring vid behov för att nå sina mål, precis som i de flesta branscher. 

Vi grisföretagare är oftast just som namnet säger företagare och det ser jag som mycket positivt. En företagare vill tjäna pengar och det är sunt för utan lönsamhet avstannar allt och i förlängningen sker en avveckling. Med lönsamma företag kommer utveckling och förbättring vilket är bra för både djur, klimat, hållbarhet och vår framtida livsmedelsförsörjning. 

Det som skiljer oss grisföretagare från andra branscher är att vi konkurrerar på världsmarknaden men med helt olika förutsättningar än våra konkurrenter vad gäller lagar, regler med mera. Vi ska vara stolta över att vi kan föda upp friska djur med lågt behov av antibiotika och som dessutom nu uppmärksammas, men kostnaden att nå dit har varit hög, alltför hög, för svensk grisproduktion. 

Ett exempel på en konkurrensnackdel är Livs­medelsverkets besiktningsavgift på våra slakterier. Andra EU-länder som värnar om sin livsmedelsproduktion har valt en fast avgift på miniminivå men här i Sverige är den i många fall mer än dubbelt så hög, är det rimligt? Detta är inte konkurrens på lika villkor och att se över nivån på denna avgift borde vara en enkel åtgärd för regeringen att visa verkstad i vår svenska livsmedelsstrategi där det inte händer något nämnvärt. 

Under början av 2021 kommer COOP att börja redovisa alla livsmedlens påverkan på jordens resurser, klimatet och samhället i spindeldiagram. De tio parametrarna som kommer ingå är biologisk mångfald, klimat, bekämpningsmedel, övergödning, djurhälsa, arbetsförhållanden, lokalbefolkningen samt lagefterlevnad och spårbarhet. Detta kommer visa för konsumenterna att olika livsmedel är bra på olika saker men ofta inte bäst på allt, så enkelt är det inte. Det blir spännande att se konsumenternas reaktion på informationen.  

Sveriges Grisföretagares marknadssatsning Swedish Pork som är ett resultat av ett tidigare stämmobeslut har så smått kommit igång och kommer att fyllas med information om svensk gris. Satsningen finns på Instagram, Youtube och har en hemsida; www.swedishpork.se. Den vänder sig framförallt till den yngre generationen som behöver få mer kunskap om svensk grisproduktion och bland annat grisens betydelse i ett hållbart kretslopp samt mycket mera. Gå gärna in och kika! 

Nu blir det full fart med skörd ett tag framöver och vi håller tummarna för ett fint skördeväder, bra skördar och ett fortsatt bra grispris så vi får möjlighet att fortsätta vårt arbete att förbättra och effektivisera vårt arbete på gårdarna till gagn för både folk och fä.

 

Jeanette Elander
Ordförande, Sveriges Grisföretagare