Publicerad 2017-11-22

Lobby-organisationers påverkan på vår vardag

Ibland undrar man på vilka grunder beslut fattas på, beslut som för en enskild företagare får stora konsekvenser i företagandet. Men den som sitter och trycker på knappen och röstar ja eller nej, berörs kanske inte utav beslutet, vare sig direkt eller indirekt. Då tänker jag främst på det sista utspelet, i frågan om användandet utav glyfosat.

Frågan gällande beslut för eller emot fortsatt licens för användning av preparatet har stötts och blötts inom EU. Givetvis har jag full förståelse för att en enskild politiker inte har möjlighet att sätta sig in i alla frågor, utan istället är helt beroende utav den information man får utifrån. Och det är här som man kan ifrågasätta om detta alltid blir korrekt, eller om informationen ibland har ett annat bakomliggande syfte. Just i glyfosat-frågan vet vi sedan tidigare att det förts en rätt så hård debatt gentemot Monsanto, och kopplingen mellan genförädlad soja och Roundup som det enda ogräsmedlet, just för att grödan är genförädlad och Monsanto har patent på densamma. Och det är genförädling i grunden som är drivkraften för en del organisationer att stoppa användningen av glyfosat.

Hur kan detta då beröra oss i grisnäringen, kan kanske många undra? Svaret är att det faktiskt påverkar oss rätt mycket. Bara i frågan om soja, kan det ge ganska kraftiga prishöjningar som följd. Vi vet i dag att det är en ganska begränsad del som odlas som inte är genförädlad. Om en allt större marknad ställer krav på detsamma driver det mest troligt upp priset. Ser vi sedan till vår egen spannmålsproduktion inom landet, innebär ett glyfosat-förbud, förutom minskad skörd, att vi få ta till mekanisk bekämpning i ett bredare perspektiv än i dag. Förutom en merkostnad bidrar det även med en sämre miljö, med tanke på att diselanvändningen ökar. En lätt uppskattning för min egen areal är att detta innebär en ökning med tio kubikmeter diesel per år. Dessutom försvinner möjligheten att vid blöta år som i år, för många att överhuvudtaget kunna ta in skörden, då den inte hinner bli mogen efter allt regn, utan man får ta hjälp utav glyfosat. Självklart är detta spannmål som klarar befintliga gränsvärden och enbart används till djurfoder. Det är spannmål som annars skulle plöjas ner, med stora ekonomiska konsekvenser för den enskilda företagaren.

Tyvärr är vår näring ganska liten och har inte alltid de resurser som man önskar fanns, för att gå in på djupet i alla frågor som i dag hanteras inom politiken. Men med den utvecklingen vi i dag har i samhället, med olika organisationer och personer som driver enskilda frågor, får dessa stort genomslag i debatten med sin lobbyverksamhet.
I dag är vi i vår näring exempelvis ganska luttrade inför jul, då det numera är mer regel än undantag att vi blir påhoppade på något sätt utav personer eller organisationer, som slår på oss med ett enda bakomliggande syfte - att vi inte skall äta kött utav etiska skäl. Men dessa får för det mesta inte så stort genomslag i debatten. Och orsaken till det är att vi alla på ett korrekt vis står upp för vårt sätt att producera djur i Sverige, vilket ger konsumenten förtroende för den svenska bonden och för svensk grisproduktion.

 

Ingmar Olsson
Ordförande Sveriges Grisföretagare