Publicerad 2014-10-07

Rapport från IMPA-möte Salzburg 5-7 oktober

Deltagarländer: Danmark, Tyskland, Portugal, Holland, Belgien, Spanien, Österrike, Sverige, England, Ungern.

Marknadssituationen:

Effekterna efter Rysslands importstopp börjar nu ge avtryck på EU-marknaden. I stället för att vi borde haft 20-25% högre pris idag för att produktionen minskat i EU, bra grillsäsong, PED i USA (priserna stigt på USA-markanden),ökad export till Asien och bra valutakurser i Dollar, Pund och Yen, så har tex priserna i Tyskland har fallit med 2.50:- de senaste 4 veckorna. För Tysklands del så betyder importstoppet bla 120 000 arbetstillfällen försvinner och det är inte arbetstillfällen i slaktled utan de som tidigare arbetat med exporten.

Priserna tros dock stabiliseras dock ngt de närmaste veckorna, men inför 2015 ser det betydligt sämre ut. Detta beroende på en allmän konsumtionsminskaning, något ökad produktion, priserna går ner i USA, konkurrens på marknaden av andra jordbruksprodukter (som nu också fått importstopp från Ryssland) och att USA och Canada börjar konkurrera med EU på världsmarknaden.

Om inte importstoppet hävs , så är det enda ljuset i tunneln att Kina ökar sin export och att man lyckas fixa avtal med Argentina och Mexico från EU (kritiserades att inte kommissionen arbetar tuffare på detta). Deltagarna upp manades att påverka våra egna politiker att trycka på kommissionen att agera

Det som gör det hela än mer besvärligt är att detta senaste importstopp inte innebär export av fett och biprodukter från EU , så stoppas det ändå pga av ASF. Danskarna menar dock att Kommissionen måste tillåta att enskilda MS , när de kan visa upp att det har ett smittsäkert program om ASF för Ryssland, återupprättar exporten. Det hela verkar var” ett politiskt spel”. .

Det man vill från gris branschen är att man upprättar” Private Storage” (känns lite konstigt dock då det nog är dyrare att frysa in än själva varan är värd per kg)och/ eller exportstöd. Långsiktigt menar man på att man borde subventionera uppbyggnad av biogas anläggningar för att på så sätt få avsättning för fett och vissa biprodukter.

Pris-och prognosrapport från de flesta deltagarna visade pessimism angående prisutvecklingen 2015. Under 2014 så har också produktionen sjunkit de flesta länder utom Spanien (+5,5 % suggor) och Sverige som får en lite ökning om ca 0,8%. Danmark ökar sin smågrisexport. Beroende på vad som händer med Ryssland , så pendlar prognosen på priset mellan 1, 4 EU och 1,5 EU.

Värdlandet Österrike:

Österrike producerar och slaktar 5 miljoner grisar plus importerar 300 000 grisar för slakt från Tyskland. Det finns 159 slakterier och medelvägen från gård till närmaste slakteri är 2 mil De köper in ca 2,5 miljoner helfall .

De är ca 10 000 grisbönder ( de var 100 000 st vid EU-inträdet) Medelantalet suggor är 75 st och den största har 253 suggor. Knappt 1 % är EKO, som de anser är alldeles för dyrt att producera.

Österrike följer EU-direktivet i huvuddrag , men kuperar svansar och använder mycket lite strö. De som idag bygger nytt måste bygga för lösgående grisning och 2030 så måste alla suggor gå i en sådan grisningsbox Noteras bör dock att lösgående grisning är fixering upp till 2 första veckorna efter grisning. Vi var ute på en gårdarna som testar detta system, boxarna var 5,5 m2 och inte ett halmstrå för ytan bestod i huvuddel av dränerande golv. Lantbrukaren skulle stolt visa upp hur lätt det var att öppna fixeringen , gick in i boxen, suggan flög upp och bet honom (antar att hon inte haft så mycket mänsklig kontakt ☺) De låg på 16% smågrisdödlighet och märket ingen större skillnad i dödlighet om suggan var fixerad i 4 dagar eller 14 dagar.

Representant tillika värd för mötet, Johan Schlederer vd på VLV ( Verband lanwirtschftlicher Veredelungsproduzenten OÖ Linz) berättade om företaget som är ett kombinerat inköpsföretag och support för lantbrukarna. Slakten betalar !,% EU /gris till VLV, som då ser till att slakterierna får de leverans av grisar som de vill ha , på så sätt slipper slakten kostnaden för en inköpsfunktion. Lantbrukarna betalar in 0,5 EU/gris till VLV och blir på så sätt garanterade betalning av grisar inom en vecka. Denna finansiering plus det som slakten betalar täcker i princip kostnaden av den rådgivning som lantbrukarna kräver. VD finansieras av hälften från Austria Agriculture Chambers och till hälften av lantbrukarna. Samma avräkningspris gäller för alla oavsett storlek.

Smittsamma sjukdomar

All missnöjda med att spridningen av ASF gått så långt Kommissionen agerat för svagt. England föreslog att det ska bildas ett nätverk från de länder som vill delat, som några gånger /år har kontakt via telefon, för att på sätt sträva efter att bli mer förebyggande och att ageranden kring utbrott går snabbare

Kastrering

Det är nu halvvägs till det man skrev på den frivilliga överenskommelse avseende att upphöra med kirurgisk kastrering 2018, men bara på 10 5 på väg i att hitta lösningar på detta. Trots stora ekonomiska insatser på forskning och utveckling gjorts. Problemen är bla att lösa uppfödningsformer/teknik (omsorgsfrågan), den helt annorlunda kvaliteten på köttet och kostnaden för ev använda immunokastrering ( som de flesta i industrin inte vill ha,bla på grund av konsumentoro). De fyra arbetsgrupperna där undertecknad är med i en av dem, har endast träffats en gång på.

Kuriosa om Österrike

I den lilla byn Obendorf bei Salzburg ligger ett litet kapell som heter Stilla natt. På 1800 så skulle befolkningen hålla en julmässa, men orgeln hade gått sönder och då beslöt man att sjunga själva. Under natten komponerades den i dag världskända julsången Stilla Natt heliga natt.

Margareta Åberg Andersson
verksamhetsledare inom Sveriges Grisföretagare