Publicerad 2014-10-28

Rapport från Working party Pig meat och Civil Dialogue Group Animal Products-sector Pig meat 27-28 oktober 2014

Marknadssituationen:

Ordförande i Civil Dialogue group Animal Products heter Paul Brand ( från industrin)

Kai–Uve Springer från DG Agri rapporterade :

Det är ett trendbrott i ökningen av antalet suggor i EU. Har ökat med 0,5%. Detta beroende på att i och med implementeringen av lösgående dräktiga suggor med förde att många små besättningar lades ner och de som satsade byggde för fler. En snabb storleksrationalisering Antalet suggor har i alla år minskat, men pga produktivitetsförbättringar så har antalet slaktgrisar ökat.

Prognosen är att konsumtionen ökar med 1, 2% under 2014, men trenden vänder 2015 och sjunker med 0,9%. Slakten kommer att minska med 0,5% under året, för att efter årsskiftet åter öka med 0,1-0,2 % första kvartalen.

Prisutvecklingen har varit mycket negativ de senaste veckorna och ligger nu på under medelpriset 2009 -2013 (vilket är ett lågt referenspris på EU’s marknad) vilket naturligtvis beror på ett stort överskott på fett och bibrodukter ända sedan i början av februari i år, då Ryssland skapade importstopp på grund ASF. Den senaste veckan har dock prisfallet stabiliserats och förväntas ligga kvar fram till jul. Det svenska priset har dock hållits upp tack vare en god efterfrågan från handeln. Belgien har en liknande situation , då handeln frusit priserna i butikerna för att hålla upp priserna genetmot lantbrukarna, för de menar att handeln behöver sina Belgiska bönder☺

Exporten till tredjeland sjönk med 9,2% de första 8 månaderna. Exporten av levande djur ökar med 8,7% 2014, men förväntas sjunka med 1,9% 2015.

Priserna i Canada, Brasilien och USA stiger beroende bla på att de har hittat Ryssland som sin marknad!

Om det Ryska embargot, som inte är en riktig marknadsstyrd situation, utan mer en situation utlösta av politiks spel, så kommer det bli ett stålbad för EU´s grisproduktionen 2015. Man menade på att detta ”politiska käbbel ” kostar10 Euro/gris

Copa Working group kräver någon form av hjälp från Kommissionen. Exportstöd, infrysningsstöd, (för fett och biprodukter) , promotionstöd eller uppsnabbning med genomförande av bilateral avtal med Argentina och Mexico.

Afrikansk svinfeber (ASF)

Inget vaccin i sikte förrän om 20 år kanske. Man menar att det värsta med denna sjukdom, är inte själva sjukdomen, utan att den helt lamslagit handeln mellan EU och Ryssland. Mycket svårt att eliminera ASF (vilket man lyckades med då den härjade i Spanien och Portugal) för det är svårt att försöka ha samarbete med Vitryssland och Ryssland i frågan. Man tror det förekommer illegala transporter och slakt, och jakt vid gränserna är svåra att kontrollera. Det är inte vildsvinen som är den största smittspridaren utan det är människorna. För att försöka utrota ASF så har man delat in områden Estland Lettland , Litauen och Polen i tre olika områden (smittade tamboskap, smittade vildsvin karantänområden. Diskuteradse att kommissionen ska ge ersättning åt de småbönder som lever i gränsområdena med sina back-yard grisar så att de kan sluta hålla grisar.

PED

Vaccinering hjälper på 30% av grisarna Importförbud från tredje land rådet på torkat blod och levande djur. Copa vill bilda en grupp som ska arbeta på att det inte blir utbrott liknande i USA och Canada

Kastrering

Arbetet i de grupper som ska ta fram möjligheterna kring att sluta med kirurgisk kastrering fortsätter. Arbetet är dock mycket komplicerat och det är inte så lättlöst. I vissa lkänder är inte detta ett problem (Spanien, Portugal, Irland och England tex9 men i Tyskland, Danmark Österrike så blir detta svårlöst beroende på olika konsumentreaktioner på galtlukt, tveksamheter inom industrin på köttkvaliten vid charktillverkning mm . Framförde åsikten att det viktigaste målet måste vara en smärtfri kastrering om den ska utföras. Annars kommer vi i förlängningen få problem med de andra djurslagen som också behöver kastreras (tjurar, hästar, lamm , katter hundar, getter.

Margareta Åberg Andersson
verksamhetsledare inom Sveriges Grisföretagare