Publicerad 2014-11-14

I dagens Land Lantbruk är det en artikel om mig. Jag vill understryka att det är jag Mattias Espert som yttrar sig och inte Sveriges Grisföretagare. Jag beklagar om några av er tycker att artikeln är stötande och vill starkt understryka att detta inte varit min mening. Jag vill inget annat än att verka för en positiv utveckling inom den svenska näringen, att hitta en väg fram med en lönsam växande grisproduktion  är den frågan som jag vill, precis som ni andra vill hitta lösningen på. Jag är helt medveten om att det inte bara finns en väg fram till en lönsam grisproduktion utan många och vi måste köra på dom alla för att vända skeppet. Detta gäller hela kedjan från den nyfödda grisen till butiken.  När vi har lönsamheten i våra företag får vi per automatik en tillväxt i näringen.

Mattias Espert,
Smågris Syd AB