Publicerad 2013-04-12
En liten rapport om vad som gjorts och är på gång;
·        Svenska PIG, LRF och SGF hade en byggdag (läs mer i senaste Grisföretagaren) på Toftaholm  den 20 mars. Mycket bra material finns att hämta här för er som är intresserade. Kontakta gärna LRF regionalt för att ev ha träffar i detta.
·        Kommissionen har haft ett möte med medlemsstaterna avseende direktivet angående svanskupering och strö. Man är bekymrad av den dåliga efterlevnaden och avser att gå ut med riktlinjer för Medlemsstaterna. Detta kan ha stor betydelse ur ekonomisk synvinkel för många grisbönder i övriga EU, då man måste vidta ganska stora åtgärder för att förhindra svansbitning innan man får kupera.
·        Det pågår en hel del möten och diskussioner med såväl de andra animaliebranscherna , foderindustrin och handeln hur man ska lösa sojafrågan i framtiden. Man diskuterar att driva frågan om” hållbar soja” alternativt släppa kravet på GMO-frihet. Är en mkt känslig fråga och vi får se hur man löser det. Är en stor kostnad för svenska grisproducenter utifrån ett produktionskostnadsperspektiv om man inte kan ta ut merkostnaden på marknaden. Framför från vår sida, som vi bestämt, att vi inte kan acceptera att ha en konkurrensnackdel.
·        LRF har skickat brev till handeln och grossisterna (både officielt med också brev till VD:ar) angående hur de ställer sig/kontrollerar att det importerade grisköttet inte är olagligt producerat, och är det inte bara lösgående dräktiga suggor utan också hur man hanterar svanskupering och stö-regeln. Fortsättning följer…
·        Svenskt Kött hade en pressdag som samlade ett 80-tal journalister och kockar mm. Fredrik Eriksson mfl  kockar påvisade det fina svenska grisköttet. Undertecknad visade för åhörarna vårat stora tapp i grisproduktionen, de stor skillnader som finns i djurskyddsregler, antibiotikaanvändning och förekomst av MRSA.  Fler hörde av sig efteråt och sa att detta hade de inte förstått att det var så stora skillnader. Hoppas det ger ringar på vattnet..
Bifogar min dragning som ni kan använda i informationssyfte, finns längst ner i denna rapport.
  
Några punkter som diskuterades på Jordbruksverkets referensgruppsmöte Gris:
 
·        LRF informerade om dialog med handeln avseende direktivet och nuläge Direktiv och kort om Marknadsläget . Gruppen enades om att alla skulle med hjälp av tabell med skillnader i lagstiftning Sverige med andra övriga EU mm på alla våra nätverk såväl inom arbetet som privat upplysa om läget.
·        Djurens Rätt skulle redovisat en enkät som skickats från dem såväl inom Sverige  (LRF bla) som övriga EU angående hur vi arbetar med kastrationsfrågan. De hade inte fått svar från ngn, men hon fick information  under mötet hur vi arbetar och står i frågan.
·        SJV redovisade förprövningsstatistiken där man kunde konstatera att förprövningarna för nybyggnation ökat på såväl suggor, tillväxt och slaktgrisar. Vi har dock lång väg att gå innan vi ligger på den nivå som krävs för att bibehålla/effektivisera vår produktion.
·        SJV redovisade den nya föreskrift som kommer under september om förebyggande och särskilda åtgärder för att förhindra spridning av zoonoser och andra smittämnen, K 112. Tyngdpunkten handlade om att inte sprida sjukdomar från djur till människor. Var rent basic , om att tillhanda hålla tvättmöjligheter, skyddskläder mm till besökare och så var det anmälningsplikt om man har mer är 4 besök /år (gäller ej veterinärer eller andra som kommer till gården för att utföra ett arbete, utan handlar väl mest om man har öppen gård  typ Arla gården
·        SJV redovisade rapport från 2012 års kontroller avseende antal, transporter och utfall av de kontroller som gjorts. Fullständig rapport kommer att skickas ut för de som vill analysera. Men sammanfattningsvis så kan man återigen konstatera att svenska grisbönder gör ett bra jobb och de anmärkning ar som var högst 2011 (ventilation bla) hade förbättrats i stor grad.
·        SJV redovisade rapport från 2012 års kontroller avseende antal, transporter och utfall av de kontroller som gjorts. Fullständig rapport kommer att skickas ut för de som vill analysera. Men sammanfattningsvis så kan man återigen konstatera att svenska grisbönder gör ett bra jobb och de anmärkning ar som var högst 2011 (ventilation bla) hade förbättrats i stor grad.
Grisgårdar har fått 370 kontroller med 6000 frågor varav endast 5, 3% visade ngn form av brist. Detta bör dock kontrolleras med rapporten i sin helhet, var lite svårt att hänga med och det var lite tidsbrist så jag återkommer med rapport om detta då jag sammanställt statistiken.

Sist men inte minst: ni som inte skickat in Årsrapporten-gör det är ni snälla och kom med förslag på Årets Grisföretagare och Årets medarbetare
Hälsar
Maggan