Publicerad 2009-11-11

Information till grisproducenter om nya influensan 2009 11 01

Information från LRF och Sveriges Grisföretagare

Som grisproducent kan du komma att få frågor om nya influensan A(H1N1) 2009. Denna ska inte förväxlas med den vanliga grisinfluensan som också heter A(H1N1) och som grisar kan ha precis som ”hästar har hästinfluensa” osv. Som grisproducent kan du komma att få frågor om nya influensan. Denna ska inte förväxlas med den vanliga grisinfluensan som också heter A(H1N1) och som grisar kan ha precis som ”hästar har hästinfluensa” osv. Den finns i de flesta länder i världen och den har INTE att göra med den nya Influensan som människor drabbats av.

Läget i Sverige i dag
Vaccineringen av riskgrupperna är på väg att avslutas. Hanteringen av övriga befolkningen skiljer sig mellan olika landsting.

Kan grisar smitta människor?
Smittspridningen mellan människor är den avgjort största risken. Skulle svinpopulationen också drabbas kan detta eventuellt utgöra en risk för personer som har nära kontakt med infekterade grisar. Hittills har dock inga sådana fall konstaterats. För allmänheten torde denna risk vara försumbar. Mer information om detta finns på SVA:s hemsida, www.sva.se.

Vad gäller för mig som jobbar med grisar?
Som alltid ska personer med influensasymptom undvika kontakt med grisar. När vaccin kommer att finnas tillgängligt är det viktigt att vaccinera sig och LRF och Sveriges Grisföretagare rekommenderar starkt att alla som jobbar med grisar vaccinerar sig när tillfälle ges. Landstingen/regionerna kommer att gå ut med information om hur vaccinering kommer att ske. Kontakta din vårdcentral då vaccinationskampanjen kommit igång i ditt område. Din vaccinering är det bästa skyddet för grisarna.

Kommer grisproducenter att prioriteras för vaccinering?
Socialstyrelsen går ut med en upplysning till alla landsting om att de som arbetar med grisar har blivit uppmanade att vaccinera sig så snart tillfälle ges.

Vilka ansvarar?
Frågan om prioritering av vaccin och vaccinering hanteras av Socialstyrelsen och landstingen. När det gäller smittspridning till grisar hanteras detta av Jordbruksverket i samarbete med SVA och Svenska Djurhälsovården.

Vad gör LRF och Sveriges Grisföretagare?
LRF och Sveriges Grisföretagare har löpande kontakter med alla berörda myndigheter och andra organisationer. Regionalt tas kontakter med länsveterinärer och landstingen för att följa läget.

Hur ska jag skydda mina grisar?
Som nämnts ovan ska personer med influensasymptom undvika kontakt med grisar. Med tanke på att personer med nya influensan kan bära viruset symptomlöst eller med endast milda symptom bör inte skolklasser och andra större grupper släppas in i grisstallarna. Ju färre ovaccinerade besökare i stallarna dess bättre. Om den som arbetar med grisarna får influensasymptom bör en ersättare anlitas. De som arbetar med grisar ska vaccinera sig så snart tillfälle erbjuds.

Vad gör jag om jag eller någon i min närhet får influensa och inte får tag på någon som kan hjälpa mig med grisarna?
Upprätthåll högsta möjliga hygien i hanteringen.
Om du eller någon i din närhet drabbas av symptom på influensa ska du tänka på följande
➢ Bär munskydd, det går bra med de vanliga enkla som normalt används i stallarna.
➢ Sprita händerna ofta. Har du ingen sprit så använd tvål och vatten.
Följ gärna dessa råd i förebyggande syfte även om du känner dig frisk.

Grisarna smittas genom att du nyser, hostar eller tar i dem med händerna. Alla arbetsmoment där du har nära kontakt med djuren ska du vara extra noga med hygienen.

Undvik när så är möjligt att släppa in ovaccinerade personer i ditt stall. Särskilt gäller detta personer som har symptom på influensa. Hantverkare och andra ska inte arbeta nära grisarna utan att bära munskydd och sprita händerna.

När kan jag misstänka att mina grisar fått nya influensan?
Tecken på nya influensan är feber, foderleda och symtom från luftvägarna. Visar grisarna dessa symptom så ta kontakt din besättnings djurhälso- eller besättningsveterinär för provtagning.

Vad händer om mina grisar får nya influensan?
Det viktiga är att i detta läge hindra smittspridning mellan besättningar. Detta kan för en drabbad besättning komma att innebära att grisar inte får säljas till liv och att smågrisförmedling förhindras så länge viruset finns kvar i besättningen. Slakten torde inte bli berörd.

Finns det någon risk att smitta idisslare?
Nej, idisslare blir inte smittade.

Kan nya influensan smitta via konsumtion av griskött?
Nej, det finns ingen risk med att äta griskkött. Nya influensan är en smitta som går mellan människor. Viruset återfinns endast i luftvägarna och det är ingen risk att konsumera griskött även i länder där man funnit smitta på djur.


Mer information
Skydda våra grisar
SVA
Jordbruksverket
Socialstyrelsen
Mattilsynet.no