Publicerad 2008-09-02

Systemfel styr prisbilden

De flesta svenska slakterier har idag en officiell avräkningsnotering som gäller de grisföretagare med kontrakt eller de som har dåligt förhandlingsläge, man kan kalla det ”lojalitetspris”.  Därutöver finns det tillägg för de rörliga affärerna eller för vissa ”viktiga” producenter, ”marknadspris”, ett pris som inte är offentligt. Rivet efter grisar på den fria marknaden skapar några stora vinnare, tillägg om både två och tre kronor utöver officiell notering förekommer i dagsläget. Situationen för dem som sitter tyst och stilla och har tecknat långa standardkontrakt är mindre rolig. Avtalen ingicks av företagare med eget ansvar, man kan inte skylla på någon.  Man bör dock komma ihåg att kontrakten skrevs under en tid då det deklarerades att inga specialavtal förekom och att tilläggsfloran var utrensad. Sedan började karusellen snurra… igen. 

Ingen missunnar en god förhandlare att tjäna pengar, avundsjuka är heller inte vad det här handlar om. Det är naturligt att tillgång och efterfrågan styr prisbilden. På svenska marknaden med flera slakteriaktörer är det hård konkurrens om grisarna, tack och lov. Det är också självklart att det är upp till vart och ett slakteri att betala vad man vill för grisar från olika företagare, slakterierna gör sina bedömningar utifrån sitt bästa. Dessvärre har den här goda bilden av klassisk marknadsekonomi en baksida, den stora massan är låst och inte tillgänglig på marknaden. Det betyder att mycket kraftiga tillägg, som endast kommer ett fåtal till del, trycker tillbaka den officiella noteringsnivån som det stora flertalet är beroende av. Det kan rentav vara så illa att ett företag tvingas föra en strategi för att hålla tillbaka den officiella avräkningsprisnivån för att ha råd att köpa dyra marginalgrisar.

Tyvärr skickar låg grundnotering en felaktig signal ut till två helt olika grupper. Dels ser handeln inte det faktiskt utbetalda priset för råvaran vilket gör att det verkar som om industrin är ineffektivare än vad som är fallet. Dels får alla de grisföretagare, som inte har några större tillägg, litet incitament för att växa och utveckla företaget.

Svensk grisproduktion kommer att fortsätta krympa så länge det här ”systemfelet” styr prisbildningen. Ingen vill ta i problemet, alla vet att det förekommer men inget slakteri har råd att vika ner sig, marknaden har naturligtvis alltid rätt, marginalgrisarnas värde är stort. 

Att ta upp denna heta potatis till diskussion kan verka dumdristigt men vi i Sveriges Grisföretagare representerar de flesta grisföretagare och just nu ser vi en utveckling på marknaden som kommer att nedmontera svensk grisproduktion ytterligare. Vårt råd till alla grisföretagare är att noga värdera de kontraktsförslag som erbjuds och vi uppmanar slakterierna att driva en prispolitik som inger förtroende och som håller för en utveckling av svensk grisproduktion.

Vi vill se tillväxt och framgång för de många!

Annika Bergman
Ordförande Sveriges Grisföretagare