Publicerad 2008-07-11

Copa-Cogeca möte 7 juli 2008

Ökad export från EU, minskad slakt och färre suggor. Men fortsatt höga foderkostnader.
Detta är något av vad verksamhetsledare Margareta Åberg Andersson rapporterar från efter det senaste mötet med Copa-Cogeca. På dagordningen fanns även diskussioner om kloning samt läget i WTO-förhandlingarna.

Marknadsläget
Exporten har ökat med 77 % jämfört med 2007, huvudsakligen beroende på exportbidraget som infördes under 2008, men Kina och Hongkong har fördubblat sin import från EU (Olympiaden, svinsjukdomar??).
Delegaterna underströk här vikten av att exportbidragen består och att man även inkluderar livdjur. Man avser inte att ändra detta, åtminstone inte före slutet av augusti då detta ämne ska diskuteras igen, meddelade representanter från Kommissionen.

Minskad slakt, fortsatt höga foderpriser
Slakten har ökat det först kvartalet med 0,8 % men man har prognoser på en minskning av EU grisslakt med 2-4% under senare delen av 2008 (400 000 ton mindre slakt). Cirka 900 000 färre suggor finns idag inom EU (Polen -14 %).

Inget av länderna såg egentligen något tydligt ljus i tunneln och det berodde främst på att man inte trodde på sjunkande foderpriser till grisarna. Sojan och fosforn fortsätter att skjuta i höjden (lösningen på detta vore att återinföra köttmjöl till grisar, som man diskuterar nu på olika nivåer?)
Man tror på 38 miljoner ton mer spannmål efter årets skörd (3 miljoner mer ha har odlats i år) Det är stora skördar i såväl USA Australien och Ukraina, MEN lagren är tomma och priser på oljan stiger.

Angående nolltolerans av inblandning av ”icke godkänd soja” så verkar det som om man börjar lita åt att det kan vara ett spann på 0,1-0,3 % som varje medlemsstat får bestämma själv. Detta verkade ingen vara nöjd med (konkurrensen). Foderindustrin vill ha minst 0,5 -0,9. 
Hur många prover ska tas på ett parti o s v var en av många frågor. Det som påtalades var att det är mycket bråttom med att ta ett ”tekniskt” beslut i, med tanke på att många av medlemsstaterna blandar i så mycket som 25 % soja i sina foderstater på grund av mycket majsinblandning.
Det som också kom upp på agendan på Copa Cogeca-mötet var de olika skattenivåerna på livsmedel inom EU. Portugal har 5 % och Finland`s delegat berättade att det pågår en diskussion i Finland om att sänka skatten på all livsmedel från 17 % till? Vad kan våra politiker säga om det månne???

Kloning
De första embryorna från klonat nöt finns nu i England. Detta är ej olagligt, men debatten kommer nu igång. Vad händer med detta senare, när dessa embryon blir kalvar som därefter blir livsmedel. En fråga som EU nu tar på allvar då detta ingår i direktiven angående livsmedelssäkerhet och kan få ännu större dimensioner än diskussioner om GMO. Kan inte tänka mig att detta kan vara intressant på ett djur som grisen som har så kort omloppstid, men man vet aldrig.??!!

WTO
”Det är bättre med inget avtal än ett dåligt avtal”. Så började dragning avseende läget i WTO-förhandlingarna. I frågan om grisköttet som ”känslig vara” så menar man från EU:s håll att man kan gå med på en sänkning av tullar med 20 % och 200 000 ton fri kvot. Och det är lååååångt ifrån vad man anser är frihandel från USA:s sida.
Om scenariot enligt USA:s förslag uppstår, så befarar man att man tappar 20 % av grisköttproduktionen och cirka 500 000 arbetstillfällen.
Problemet är lantbruket här får en dålig image från konsumenthåll eftersom vi uppfattas som emot frihandel och i och med det skapar dyrare livsmedel.
I mitten av juli ska en förhandling ske och kommer man inte överens då, så blir nog detta uppskjutet i två år då val i USA och andra val står på agendan.

Margareta Åberg Andersson
Verksamhetsledare
Sveriges Grisföretagare