Publicerad 2008-06-16

Årets Medarbetare: Iris Alexandersson

Pressmeddelande, Sveriges Grisproducenter, 2008 06 16
Föreningen Sveriges Grisproducenter och tidningen Svensk Gris med knorr utser varje år Årets Medarbetare inom grisföretagen. Priset delas ut på Sveriges Grisproducenters Årsstämma på Billingehus i Skövde den 18 juni.
Priset består av blommor, diplom, 5 000 kronor samt stor ära.

Årets Medarbetare är:

Iris Alexandersson, Vassmolösa.
Förman hos Cecilia & Mats Olsson, Holmsbergs Gård AB.
Iris Alexandersson har stor erfarenhet av djurskötsel och har nu har hennes skicklighet att sköta grisar uppmärksammats. Iris har tilldelats utmärkelsen Årets Medarbetare/Grisskötare. Foto: Mats Olsson

 Motiveringen lyder:

”Med stor omsorg om djur och stark lojalitet med sin arbetsgivare har Iris antagit utmaningen att växa med företaget, från djurskötare till förman. Iris är därmed en mycket god representant för vår viktigaste resurs, medarbetarna, och en förebild för unga djurskötare i branschen.”


Kontakta gärna:

Annika Bergman
Ordförande Sveriges Grisproducenter
Mobil 070-567 18 57

Iris Alexandersson
Årets Medarbetare
Hem  0480-32459
Stall  0480-30961

Cecilia & Mats Olsson
Arbetsgivare
Mobil 070-375 46 49
Hem 0480-30034