Publicerad 2008-03-06

Projekt kontaktar grisproducenter

Som ett led i arbetet med att bygga vidare på ett kompetenscenter inom Svenska Pig, kommer ett projekt att samla in information från svensk och internationell grisproduktion.

Ellinor Henningson och Petra Mattson, två agronomstudenter, jobbar tillsammans med Svriges Grisproducenter i ett projekt angående ett kompetenscentrum för svenska grisproducenter. Projektet ingår som ett delmoment i kursen Agrosystem vid SLU Ultuna där studenter från olika inriktningar inom agronomprogrammet arbetar tillsammans i projektform.

Detta projekt syftar till att samla in information från olika svenska och internationella verksamheter inom grisproduktionen för att kunna bygga vidare på ett kompetenscentrum inom Svenska Pig.

För att samla in information från grisproducenter kommer studenterna att publicera en enkät på nätet. Denna enkät vänder sig till SGPs medlemmar. Enkäten syftar i huvudsak till att kartlägga hur grisföretagare får tillgång till önskvärd kunskap idag samt att få information om användning och behov av grisrådgivning.

Enkäten kommer att vara öppen 18 mars till 1 april.
Studenterna kommer via e-post att skicka mer information till er grisföretagare om och vart ni hittar enkäten.