Publicerad 2008-03-04

Rättelse

Efter korrekt påpekande, av Swedish Meats ordförande Lars Hultström, att jag som ordförande i Sveriges Grisproducenter ljuger, vill jag göra följande rättelse.

I min ledare i Svensk Gris nummer 3 skrev jag att “först säljer man företaget och ägarna får inte ut några pengar”. Det är en oriktig uppgift, medlemmarna har delat på 140 miljoner kroner i efterlikvid.

Jag ber Swedish Meats styrelse om ursäkt och hoppas att medlemmarna i Swedish Meats är nöjda med denna delbetalning.

Annika Bergman
ordförande i Sveriges Grisproducenter