Publicerad 2008-02-21

Annika Bergman kommenterar 'Svenska Djur'

Annika Bergman ordförande i Sveriges Grisföretagare, ger både ris och ros till förslaget till det nya bolaget 'Svenska Djur AB' på Scansidan.

# Det är glädjande att vår kritik av kontrakten har tagit skruv. Jag kan konstatera att man både har lyssnat på oss och erkänt att leverantörskontakter och kontraktshanteringen inte har fungerat. En bättre hantering av detta välkomnar jag, säger Annika Bergman.

Annika Bergman anser också att det finns en logik i att Scan är delägare i det nya bolaget 'Svenska Djur AB'.
– Man kan ju inte trovärdigt vara både ägare i ett företag och sedan bedriva konkurrerande verksamhet som upplägget tidigare presenterades i ett tilltänkt Marknadsbolag.

Men Annika Bergman är också kritisk på en punkt. Hon varnar eftertryckligt för splittring i en så viktig fråga som rådgivning och branschutveckling.
– Svensk grisproduktion är för liten för splittring på områden som är så väsentliga för grisföretagaren som rådgivningen. Även om Svenska Djur kommer att omfatta många grisföretag så behövs forskning, utveckling och rådgivning kraftsamlas för allas skull. – Vi har sett tillräckligt av suboptimering när det gäller de totala resurserna. Jag vill se ett gemensamt grepp och vädjar till hela branschen i detta. Svensk grisproduktion behöver ett starkt kompetenscenter som hela branschen står bakom. Det finns inget halvt Landsudvalg som en del av de danska grisproducenterna får tillgång till och det finns inget halvt Norsvin för en del av de norska grisproducenterna.

– För att få tillräckliga resurser och skapa resultat med konkurrenskraftiga framsteg krävs att man samverkar i hela branschen. Därför anser jag att det är helt naturligt att Svenska Djur, Scansidan, är med i detta gemensamma utvecklingsarbete för den svenska grisproduktionen tillsammans med andra aktörer säger Annika Bergman. Hon påpekar samtidigt att det bara är föreningen Sveriges Grisföretagare som kan tala för alla grisföretagare och hon säger att man från föreningens sida inte vill ha en splittring i så avgörande frågor som rådgivning, kompetenscenter.

Sammanfattningsvis menar Annika Bergman att de som nu presenterar lösningen med det nya bolaget #Svenska Djur# har mycket att bevisa.

– Vi är många som tidigare har trott på Swedish Meats och sedan på Scan AB när man såldes till HK. Samma argumentation som man nu använder hördes vid försäljningen av Scan. Historien förskräcker och många grisföretagare har hört det här förut men vi får hoppas att det här går vägen, det är inget fel på ambitionerna. Sedan är det ju upp till ägarna i Swedish Meats att besluta om hur man vill ha det.

– Men jag tolkar också detta så, att de finska ägarna nu sträcker ut en hand till de svenska grisföretagarna. Man har kanske insett att man är beroende av de svenska grisproducenternas förtroende för att man ska kunna visa lönsamhet, säger Annika Bergman.

Sven Secher