Publicerad 2007-11-01

100 dagar med Annika... Många viktiga frågor i världens roligast jobb

Att Annika Bergmans första 100 dagar som ordförande för Sveriges Grisproducenter blev minst sagt intensiva är lätt att förstå i den omvälvande tid som landets grisproduktion just nu är inne i.
Vårt samtal med Annika rör några av den senaste tidens händelser, så som PRRS, kostnadsexplosionen, priskraven och nya slaktkartan. Men vi berör även det interna arbetet i föreningen och de mål för Sveriges Grisproducenter som styrelse och regionföreningar nu arbetar mot.

Du valdes till ordförande för Sveriges Grisproducenter på stämman i Bollerup den 19 juni 2007. Vilka arbetsuppgifter var de första som du tog dig an?
# Det första var väl att läsa in mig på allt det som föreningen jobbade med. Jag kände mig lite ringrostig men kom snabbt in i det, trots allt var det ju bara ett år sedan som jag satt i styrelsen och samma folk var ju kvar. Maggan Åberg Andersson, vår verksamhetsledare, har hjälpt mig mycket, hon har stort kunnande och tar ansvar med alla remissvar och samverkansgrupper.

Vad kände du när PRRS konstaterades i Sverige?
# Spontant bara åh, nej inte detta! En rädsla infann sig för vad som skulle drabba svensk grisproduktion och vad det skulle komma att kosta både i pengar men också i djur- och människolidande.

Vad gjorde du i sammanhanget och hur tycker du att Grissverige klarade PRRS-utbrottet?
# Jag gjorde inte särskilt mycket egentligen. Jag hade kontakt med några drabbade och jag var med på en del möten. Sedan var jag med på de telefonmöten som hölls intensivt under en period för att hålla mig informerad om läget. Jag tycker att Grissverige klarade denna kris på ett mycket bra sätt, vi har kunnat lära oss en del och i stort är jag nöjd. Framförallt är det glädjande att vi upptäckte sjukdomen i den förebyggande kontrollen. Svenska Djurhälsovården var snabbt igång med provtagning trots att det var semestertider. Sedan har det ju varit de drabbade grisföretagarna, Scans folk (de drabbades slakteri) och Lantbrukstjänst som dragit det tyngsta lasset.

Hur oroliga eller lugna anser du att den svenska grisbranschen ska kunna vara när det gäller PRRS och risken för nya utbrott?
# Vi kan aldrig vara lugna, det kommer kanske upp igen. Ingen vet när eller i vilken omfattning det sker nästa gång. Vi bör alla inte bara tänka smittskydd, utan verkligen leva efter det också.

Kostnadsexplosionen, främst på grund av foderkostnadshöjningarna, har överträffat de flestas vildaste fantasier. Hur mycket dyrare anser du att det är att producera en svensk gris i dag jämfört med för ett år sedan, hösten 2006?
# En integrerad gris är det ca 4,75 kr dyrare per kg kött att producera idag om du värderar spannmålen till 2,10. Det fasligt mycket pengar som vi måste få ut på marknaden.

Vi vet att betalningen till den enskilde grisproducenten skiljer sig åt ganska mycket beroende på avtal och slakteri. Men med en generell betraktelse; hur långt anser du att dagens prisnivåer räcker för grisföretagaren?
# Det räcker i vissa fall, för en del som handlar med spotpriser och de med specialavtal, till att nå kostnadstäckning. Men för den stora massan är prisnivån alldeles otillräcklig, den täcker för dem inte de rörliga kostnaderna. Det är mycket allvarligt, värre än när priset låg på 9 kronor per kilot för grisköttet 1998/99.
# Det är ju också ohållbart med dessa stora skillnader mellan slakterierna och skillnaderna är ett tecken på att marknaden inte fungerar och att betalningsförmågan/betalningsviljan är väldigt olika för olika slakterier.

Vad gör ni för att möta framtiden i det grisföretag som du själv är engagerad i?
Vi är just nu inne i sämsta tänkbara fas för företaget. Som många vet så brann det hos oss för två år sedan. Idag är stallarna återuppbyggda. Vi har full produktion men det återstår ungefär en månad innan de första grisarna går till slakt, så likviditetsmässigt är det oerhört tungt just nu.
# Långsiktigt jobbar vi på att få ner de rörliga kostnaderna, vi har ju fördubblat antalet suggor och fått ner timmarna per årssugga med nästan 1/3 eftersom vi kunnat bygga mer rationellt enligt nya L 100:an. Sedan jobbar vi med alternativa foderråvaror, köper in spannmål direkt från grannar och vi har byggt ut lag-ringskapaciteten. Vi har även byggt en ny flis- och spannmålspanna som sänker uppvärmningskostnaderna.

Just nu ritas slaktkartan om snabbare än någonsin och ägarbilden förändras kraftigt. Det torde innebära att grisföretagaren har anledning att se över sin hantering av kund-alternativen. Hur ser du på denna utveckling med finska och danska slaktstorägare och några mindre svenska?
# Jag är positiv till alla som vill vara med och visar tro på en svensk grisproduktion. Tyvärr har ju en del gamla oövervägda beslut och en hel del maktfullkomlighet och politik satt stopp för en stark svenskägd slaktindustri. Grunden till dagens struktur lades redan på 1990-talet. Nu är vi där vi är och får leva med det.
# Danish Crowns etablering i Sverige är väntad och det skall bli intressant att följa deras strategi, vi har bara sett början. Jag kan dock känna en oro att vi snart sitter med endast en kund i Sverige på våra grisar, den dagen blir det lite mindre roligt att vara grisföretagare men det kan förhoppningsvis ändå gå att driva en framgångsrik produktion här i landet. Det klart att man tar sig en funderare på hur en monopolsituation skulle vara och vilka alternativ som finns idag.

Hur ser Sveriges Grisproducenters uppgift ut, i dagens turbulenta Grissverige?
# Som jag ser det så ökar vår uppgift och vårt ansvar. Det finns ingen kooperativ slakt kvar i Sverige som kan tillvarata grisföretagarnas intresse, den arenan är vi ensamma på idag och det kräver mycket mer av oss. Vi är den enda organisation som bara har svenska grisföretagares bästa för ögonen.

Vilka mål har ni i föreningen? Vad vill ni kunna uträtta?
# Vi jobbar just nu med en utvecklings-process med styrelsen och kommande Ordförandekonferens med representanter för länsföreningarna. Vi vill hitta en stadig grund att stå på för att bli riktigt slagkraftiga med en välfungerande förening. Vi kommer att jobba med värde-ringar, omvärldsanalys, visioner, strategier, mål och aktiviteter. Men vi är inte framme än så att jag kan ge dig ett ordentligt svar. Det är en process som startats och som skall inbegripa många människors kunskap, kompetens och värderingar. Sveriges Grisproducenter är en förening med många aktiva medlemmar, inte bara en aktiv ordförande. Jag har själv en vision; nämligen att Sveriges Grisföretagare ska bli årets bästa branschorganisation utifrån sin storlek och sina resurser år 2013.

i>Hur gör ni för att bli så effektiva och framgångsrika som möjligt i ert arbete?
# Vi ska vara väl synliga och aktiva på riksnivå, vara den naturliga företrädaren för grisföretagaren när det gäller politiker, myndigheter, LRF etc. Det kräver en hel del av styrelsen men kanske mest av Maggan, vår verksamhetsledare, och mig själv som ordförande. Ni kommer också att få se andra i styrelsen ta sig an utmaningar. Vi har inte använt den hela resurs som styrelsen utgör.
# Men jag skulle också vilja utveckla samarbetet med de länsföreningar som är på hugget. Ingen är bättre ambassadörer för näringen än de och vi har många duktiga människor ute i föreningen.
# Jag tror också att det kommer att handla om vårt sätt att klara av kommunikationen bland annat. Vi kommer att bygga om hemsidan radikalt. Vi behöver satsa mer på att vara delaktiga i att förse grisföretagarna med kompetens och kunskap. En sak som vi kommer att etablera på nya hemsidan är en aktuell marknadsanalys på råvaror.

Du försöker således få igång ett utvecklingsarbete tillsammans med regionföreningarna landet runt. Hur går arbetet till?
# Det vet vi inte ännu, det ska vi förhoppningsvis använda en del av Ordförandekonferensen för att diskutera.

Vad har du själv på agendan under de kommande två månaderna fram till julhelgen 2007?
# Oj då! Ja, först ska jag faktiskt åka med familjen på solsemester, barnen har inte sett så mycket av mig på sistone då jag reser väldigt mycket runt om i landet. Sedan är det ju full rulle med Sveriges Grisproducenter. Jag ska träffa ICA för tredje gången i höst. Det är Möjligheternas Marknad på Elmia den 22 november. Ordförandekonferens, styrelsemöte, Stiftelsen Svensk Svinforskning, Svensk Köttinformation, förhoppningsvis ett möte med slakten och en massa andra möten etc.
# Sedan har jag ju mitt eget företag där jobbar jag med personalutveckling på några större gårdar samt är verksamhetsledare för www.gronajobb.se. Det låter hektiskt men jag har inte mer tid på dygnet än andra, det går bra med lite planering! Jag har världens roligaste jobb!