Publicerad 2007-11-29

Utredning om effektivare myndigheter

Idag fattade regeringen beslut om att tillsätta en utredning för att göra en översyn av hur myndighetsstrukturen inom den så kallade livsmedelskedjan kan bli mer effektiv.
Det meddelade Jordbruksdepartementet den 29 november 2007.

# Det ligger i alla medborgares intresse att göra statsförvaltningen mer effektiv. Kan dubbelarbete undviks så kan myndigheterna använda tiden på ett bättre sätt. Staten ska inte heller i onödan bedriva verksamhet som konkurrerar med privata företag, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson.

Utredningen ska analysera hur den nuvarande myndighetsstrukturen fungerar och lägga fram förslag på en effektiv och ändamålsenlig myndighetsstruktur där ansvarsfördelningen är tydlig. Utredningen ska även identifiera verksamhet som staten eventuellt inte bör bedriva och lämna förslag på hur denna ska hanteras.

De myndigheter som berörs av utredningen är Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Livsmedelsverket och Fiskeriverket.

Regeringen vill skapa en effektiv statlig förvaltning och anser att en översyn av myndighetsstrukturen inom detta område ska göras. Införandet av ny lagstiftning avseende livsmedelskedjan har också tydliggjort gränsdragningsproblem mellan myndigheterna.

# Detta är en av de frågor vi gick till val på. Att förenkla och minska byråkratin går därför som en röd tråd genom regeringens arbete, avslutar Eskil Erlandsson.

Utredningen ska redovisas senast den 1 oktober 2008.