Publicerad 2007-10-28

Verksamhetsledaren rapporterar 12 okt 2007

Rapport från extra-möte Copa-Cogeca gris 12/10 2007.
Pga den rådande situationen på grismarknaden avseende foder och avräkningspriser så det varit ett extramöte i Bryssel.

Det som rapporterades från Sverige:
Avräkningspriserna på svenskt griskött har stigit med ca 10 % de senaste tiden, dels beroende på ett 'priskrig' mellan Scan och de andra slakterierna, dels på att handeln gett ett gensvar på den mycket dåliga ekonomiska situation som den svenska grisföretagaren befinner sig i. Detta har dock lett till en press från importen, så det är svårt att sia om vad som händer framåt.

Semineringarna har tills idagarna visat på plus jmf med föregående år, men nu stagnerara det och specielllt på den vita sperman som är till rekryteringsdjuren. Prognosen är osäker, men med tanke på att en hel del stora smågisproducenter avviserar om nedläggning, så tror man att senare delan av 2008 och början av 2009 så tappar vi kanske mer än 5 % av produktionen av svenska grisar.

Spannmålsprierna i Sverige har fördubblats jmf föregående år. Pga sämre skördar i världen så påverkar det prisbilden även för oss, trots en bra svenska skörd. Foderpriserna har hittills inte haft samma extrema uppgång beroende på kontraktsodlingar med betydligt lägre råvarupris. Men detta förändras också nu snabbt då den kontakterade spannmålen är 'slut' Även alternativa foder (vassle,öljäst osv) har stigit med ca 30%.

Huvudfrågorna som diskuterades på mötet, som sedan ska rapporteras till Management Committee (Parlamenentet) och som man uppmanans att delge varje nations Jordbruksminister var:

1 . Inför exportbidrag till 3:dje land för färsktstyckat och fryst kött. Här reserverade sig DK något då de var oroliga för reaktioner från Ryssland, men tyckte det var OK om det gällde tex exporten till Kina

2. Inför lagringsersättning som vi tidigare använt (1986-2000) De flesta länderan ställde sig bakom detta och ansåg att ska detta göras så är det precis nu (ej längre fram)

3. Snabba upp beslutsprocesseran beträffande nya GMO-sorter och man vill absolut inte ha nolltolerans på icke godkända, då detta innebär stora förluster, om det 'oavsiktligt' kommit med i stora partier, dock då med en tolernas på 0.9%
Beträffande GMO så råder det nog lite blandade meningar och känslor.Italien och Grekland vill ha nolltolerans och i många länder skiljer detta sig mellan de olika djurslagen hur man ser på saken

4. Återinför möjligheten till 'Animal Meat' till gris och fågel. Här avvaktar man dock en EFSA-rapport om 'konumentinställningen' till detta

Det kom upp en del andra förslag tex stöd visd 'icke-semineringar' osv, men det avslogs av de flesta.

Nästa COPA-möte ska det diskuteras möjligheter till kris/katastrof-försäkringar eller någon form av krisfonder för situationer som idag, sjukdomsutbrott mm.

MVH
Maggan