Publicerad 2003-07-07

Styrelsemöte 26 juni 2003 i Sunne

Styrelsemötet hölls i samband med Sveriges Grisproducenters årsstämma. Mötet var mycket kort och ägnades till största delen åt det uppkomna salmonellautbrottet.

Styrelsen för Sveriges Grisproducenter träffade Jan-Åke Robertsson, Vd för Svenska Djurhälsovården, för att få information om salmonellautbrottet i Östergötland.

Styrelsen för Sveriges Grisproducenter kommer att agera för att alla berörda parter tar sitt ansvar i det uppkomna läget.

Det är av yttersta vikt att en oberoende utredning görs så att likartade händelser i möjligaste mån kan undvikas i framtiden. Det är för oss grisproducenter alldeles nödvändigt att föregående och efterföljande led i livsmedelskedjan lever upp till samma höga nivå som primärproduktionen gör i den Svenska Modellen.

Vi noterar med tillfredsställelse att salmonellasmittan upptäcktes genom ett kvalitetssäkringsprogram inom Swedish Meats. Det kan inte nog poängteras att konsumenternas förtroende är en nödvändighet för svensk grisproduktion.

Styrelsen för Sveriges Grisproducenter utgår ifrån att de drabbade producenterna ekonomiskt kompenseras fullt ut. Vi vill också poängtera att händelsen inträffar mitt i den djupa lågkonjunktur som grisnäringen idag befinner sig i, vilket gör läget än mer allvarligt. Sveriges Grisproducenter kommer fortsättningsvis att bevaka utvecklingen av den inträffade skandalen. Styrelsen noterar också värdet av det förtroendekapital som Svenska Djurhälsovården innehar.

Styrelsen för Sveriges Grisproducenter tackar än en gång arrangörerna i Värmland för ett trevligt stämmoarrangemang. Vi hoppas på att få träffa lika många glada människor nästa år på Gotland. Referat från årsstämman kommer på annan plats i tidningen.

Har Du frågor, synpunkter eller vill veta mer så är Du hjärtligt välkomna att höra av Dig till oss i styrelsen.

Vi önskar er alla en skön sommar!

Annika Bergman