Här finner ni information om hur vi arbetar med den nya lagstiftningen i EU (GDPR).

LEDAREN

Lantbruksyrket är ett av de äldsta yrkena som finns och något som har varit och är väldigt viktigt för att få ett samhälle att fungera. Strukturen kring livsmedelsproduktion har alltid varit i ständig förändring, detta är något som man ska se som positivt och inte sträva emot. Ökad avkastning, effektivitet och bättre lönsamhet är något som borde vara grunden i de gröna näringarnas företagande.
» Läs mer
Aktuellt

Grisföretagardagen 2021

2021-09-30

Grisföretagardagen 2021 blir GRISFÖRETAGARDAGARNA – ett digitalt event SPARA DATUMEN: 23-24-25 november

Välkommen som medlem på digital stämma!

2021-05-23

På programmet: • Europaparlamentariker Emma Wiesner (C), som även agerar ordförande under stämman, berättar kort om sitt arbete i Bryssel. • Redovisning av resultaten från den medlemsundersökning som Identx gjort på uppdrag av SGF under våren. • Sedvanliga stämmoförhandlingar. Mer info om anmälan hittar du på sverigesgrisforetagare.se. Anmäl dig senast 31/5! Varmt välkomna önskar styrelsen i Sveriges Grisföretagare!

Uppdaterad och utökad livscykelanalys av svensk grisproduktion

2021-02-08

Projektet har identifierat vad förbättrade produktionsresultat och användning av biprodukter till foder betyder för miljö- och klimatprestanda för svensk gris. Projektet har också tydliggjort betydelsen av en god djurhälsa för klimatavtrycket.

Stämmoprotokoll 2020

2020-11-19

Nu finns stämmoprotokollet från 2020 års stämma upplagt under medlemssidor/årsstämmor!